Archive for the ‘Novinky’ Category

Good camera for street photography, Fuji X100V, Sony RX100, Ricoh GR III

04.24.23

When it comes to street photography, having a good camera can make all the difference. But when you’re out and about, you don’t want to …

Ricoh cameras latest news, GR III, Pentax

04.21.23

Ricoh cameras latest news, This have been a popular choice among photography enthusiasts for decades. Known for their exceptional image quality, durability, and versatility, Ricoh …

Ricoh cameras image quality, stabilization technology

04.21.23

Ricoh cameras are a popular choice among photography enthusiasts who value image quality, versatility, and durability. In this article, we will explore the unique features …

Sony A7S III, Full-frame

03.19.21

Sony A7S III je konečne tu. Vďaka obrovským vylepšeniam v oblasti manipulácie a pripojenia, ostrému hľadáčiku a samozrejme mimoriadne pôsobivému výkonu pri slabom osvetlení videa …

Predpokladaná budúcnosť nastávajúca v súčasnosti

03.16.21

Predpokladaná budúcnosť nastávajúca v súčasnosti. Uvedieme príklad. V meste sú dve kiná. Ľudia išli o 18:00 do kina. Nazvime toto divadlo „Divadlo A.“ Film sa …

Zrkadlové písanie Leonardo Da Vinci

02.23.20

Leonardo da Vinci písal svoje poznámky pomocou druhu skratky, ktorú vymyslel, a tiež zrkadlil svoje písanie, písanie sprava doľava. Normálne však písal iba vtedy, keď …

Mount Kailash

02.20.20

Mount Kailash is a remarkable religious library. The Buddhists think about Kailash as the axis of the existence. In the complete region from the Far-east …

Ricoh GR IV Digital camera

03.07.13

The Ricoh GR Digital camera IV is a brand brand new compact camera which has a fixed 28mm lens that’s directed firmly at the significant …